Lurer du på hva jeg mente da jeg sa det jeg sa, eller hørte du kanskje ikke alt fordi vannkokeren bakerst i rommet bråkte for mye? Her finner du noen av forelesningsnotatene mine.

Deskriptiv statistikk for kontinuerlige data pdf

Normalfordelingen

Repeterte målinger

Kort om bruk av DAG i regresjonsanalyse (engelsk)

exp-or-pred

Skrell og tell

Skrell og tell

Analyseoversikt