Jeg savner diktanalyse! Nynorsk! Jambe og troke, troke og jambe, det gode mot det onde og løytnant Glahns kjærlighet. Norsk var yndlingsfaget mitt på videregående. Og i dag hadde jeg stevnemøte med denne gamle flammen, i regi av universitetspedagogikk-kurset som jeg følger.

En del av kurset er å observere undervisningen til andre forskere fra andre deler av universitetet, ergo møtte vi opp på nordisk-forelesning om Synnøve Solbakken for noen timer siden. Tusen takk til Barbro, som med sin blide tilstedeværelse lagde lun stemning og god læring.

Barbro forteller om fortellerstemmer i fortellingen.

Statistikeren på bakerste benk kunne dessuten ikke unngå å legge merke til gardinene. Se på dem: Linjediagrammer på kryss og tvers, med ulike farger og ulike lengder –  diskontinuerlige i samtlige gardinskjøter – pryder samtlige vinduer på hele HF-fakultetet. Dette overgår selv de villeste statistrikkefantasier. Det er nesten så jeg får lyst til å strikke et dikt om det.