Når man skulle forberedt et møte, men ikke finner mailen man trenger, og i stedet sjekker facebook, og der er denne,  men så kommer jordmor Åsa for å snakke entusiastisk om statistikk og smertelindring under fødselen. #jobblivet

Senere bruker man to og en halv time på å restrukturere en datafil om fortidligfødte barn, er lykkelige når man er i mål (etter at B har skulket en avtale, og K. har skulket en ørretmiddag med familien):

, for så, et halvt minutt etter at dette smilende bildet ble tatt, oppdage at det ikke ble riktig allikevel. Ny avtale neste torsdag. Da blir vi kanskje like fornøyde med egen innsats som sykepleierne i datafila vi ikke klarte å fikse i dag. #jobblivet