Torsdag er metodemøtedag!

Hver torsdag møtes medisinske forskere fra ulike steder i Oslo hos Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse for sitt ukentlige påfyll med statistikk og forskningsmetode. Vi som møtes er en salig blanding av jordmødre, leger, sykepleiere, kreftforskere, idrettsmedisinere, en veterinær, en biokjemiker og en statistiker, og vi kaller treffene Metodemøter.

Dette er en vennligsinnet og kunnskapsrik forsamling det er forfriskende og lærerikt å være i. Ingen tema er for små eller store, og vi blir så revet med av diskusjonene at vi jevnlig får klager fra de tilstøtende behandlingsrommene på sykehuset. Klagene er ikke noe å være stolt av, men engasjementet er virkelig det.

I dag dykket vi langt ned i sjelen til p-verdien, og høydepunktet var Kristoffer H Helltons grundige og oppklarende p-verdi-presentasjon. Bildet under viser Kristoffer som forklarer et viktig poeng i Derek Mullers forklaring av hvorfor mange forskningsresultater basert på p-verdier er feil. Se Derek Mullers forklaring fra 1:58 til 3:20 i denne YouTube-filmen.

Hvis du er interessert i å lese en god p-verdi-artikkel, finner du en her. Og hvis du vil være med i metodemøtegjengen, er du selvsagt hjertelig velkommen! Det er bare å sende meg en mail og be om semesterets timeplan, eller rett og slett møte opp på Rikshospitalet etter vinterferien.

PS: Det er lov å strikke under presentasjoner.