Jammen ble det ikke festing på båten i dag igjen. Og konsert med Oslo symfoniorkester og Oslo by steinerskole i Grønland kirke etterpå. Drømmesøndag!

Disse innspillingene er ikke med oss, men musikken er den samme: Mendelssohns salme 42. Og Poulencs Gloria.