Kristoffer H Hellton var på besøk hos oss med nok et flott foredrag i dag.

Det var basert på Stephen Sieglers bok The seven pillars of statistical wisdom, og tok for seg banebrytende oppdagelser fra statistikkfagets historie. En av de store oppdagerne var Ronald A Fisher, som du ser på bildet. Sir Fisher var opphavsmannen til mange av de statistiske metodene som vi bruker i dag, for eksempel ANOVA. Ironisk nok var han også en ihuga røykeforkjemper helt til han døde av tykktarmskreft i 1962.

Jeg strikket meg gjennom de syv søylene med statistisk visdom, og midt i en mintgrønn stripe dukket faktisk verdens første p-verdi opp. Arbuthnot regnet den ut i 1710 fordi han lurte på om det var sånn at det ble født like mange gutter som jenter.

En p-verdi er et tall mellom 0 og 1. Det bruker vi til å avgjøre hvilke hypoteser vi velger å tro på: den konservative nullhypotesen (like mange gutter som jenter), eller den alternative, nytenkende forskningshypotesen (ikke like mange). En liten p-verdi gjør at vi forkaster den konservative nullhypotesen. Se, så bitte liten verdens første kjente p-verdi er! Hypotesen om at det ble født like mange gutter som jenter ble klart forkastet i 1710.

Les mer om fersk, norsk fødsesstatistikk hos SSB.