Det blåser friskt på Nesodden i dag. Jeg sitter på båten på vei inn til Aker brygge og håper det blir massivt oppmøte på dagens March for Science. Over hele verden mobiliseres det nå til arrangementer for vitenskapen.

Det føles absurd at vi som lever i et samfunn bygget på kunnskap og forskning skal måtte markere at det er viktig. Men med alternative facts og angrep på vitenskap og kunnskap fra alle merkelige kanter og i alle tenkelige kanaler, må vi faktisk gjøre akkurat det.

Kanskje treffer jeg deg der?