Klutogram: Klut (ofte strikket) som uttrykker statistisk informasjon. 

Bildet viser to kikhosteklutogrammer med samme informasjon som kikhosteponchoen, altså hvor god vaksinedekning vi må ha for å unngå epidemier av kikhoste.

Klutogram-produksjon på Nesoddbåten