Når du har hjemmekontor og både skriver artikkel til legetidsskriftet om regresjonsanalyse og forbereder strikkeworkshop. Soloen ble forresten drukket til middag, og ble ikke brukt som illustrasjonsfoto («gul snø med søt farge»)  til tidsskriftartikkelen denne dagen. En annen dag, kanskje?