Jeg er i London og hekler en ny epidemi.

7 uker inn i epidemien som startet med 10 syke og et smittetall på 2, er 640 syke. Jeg skal hekle 9 uker. Hvis en maske tilsvarer en syk, og en omgang tilsvarer en uke, hvor mange masker må jeg hekle på de to siste omgangene?

(Hvis du ikke vil regne det ut selv, finner du svaret her.)