Årets første blåveis

Årets første blåveis

Nordmøringer som meg har vokst opp i en hvit verden, altså en biotop der hvitveisen har dekket bakken mellom hvite bjørkelegger, og der sola viser seg så sjelden at våre egne legger har omtrent samme farge. Den eneste blåveisen jeg hadde sett før jeg flyttet til...