Noen sier at å høre popcorn poppe er å lytte til normalfordelingen (oppskrift på skjerf her og utendørspopping her). Men det er ikke sant, for poppene er skjevfordelt med venstrehale, altså sånn:

, og ikke sånn:

Eller var det allikevel normalfordelt? Eller høyrehale? Etter at jeg skrev dette, har jeg funnet flere treff på hver. Det kan tyde på at dette ikke er ferdigforsket. Er det noen som tar utfordringen?

Popcorn biter i stål (ikke orddelingsfeil).