Et av de kuleste regnestykkene jeg vet om, er basert på R-tallet. Ikke det løpende R-tallet som varierer fra dag til dag fordi vi vasker og spriter og isolerer oss i større eller mindre grad, men det basale R-tallet: Tallet som viser smittsomheten til sykdommen når samfunnet er som vanlig. Regnestykket viser hvor mange som må være immune mot en sykdom, enten fordi de har hatt sykdommen, eller fordi de er vaksinert, for at det dagsaktuelle R-tallet skal være under 1, og vi har kontroll.

Det har jeg strikket som en poncho til utstillingen CoviDesign ved Greve Museum i Danmark. Der bidrar jeg med tre verk under overskriften Harde fakta i myke materialer. Ponchoen er det tredje av tre verk fra Statistrikk.

Til dette utstillingsbidraget har jeg både skrevet blogginnlegget som du nå leser, og laget en kort video som beskriver det samme. Blogginnlegget fortsetter under forhåndsvisningen av videoen.

Harde fakta i myke materialer
Verk 3: Koronaponcho

Viruset SARS-CoV-2 er svært smittsomt. Både sosial distansering og god håndhygiene er effektivt for å begrense smitte. Men det aller mest effektive er å sørge for at en stor del av befolkningen ikke kan få sykdommen: De må bli immune! Hvis mange nok er immune, klarer ikke sykdommen spre seg, og vi får kontroll på smitten. Dette kalles «flokkimmunitet».

Du kan normalt bli immun på to måter: Ved å ha sykdommen, eller ved å vaksineres mot den.

Fordi covid-19 er en potensielt dødelig sykdom med ugunstige langtidsvirkninger, er mange land tilbakeholdne med utsette folk for sykdommen. De satser i stedet på tiltak som skal begrense smitten inntil en vaksine er klar.

Når det skjer, må mange vaksineres for at vi skal oppnå flokkimmunitet. Hvor mange som må vaksineres bestemmes av det basale smittetallet R0 («R-null»):

Hvis R0 er 2, vil hver person normalt smitte 2 nye. Men hvis 1 av de 2 (50%) er immune, smittes bare den ene som ikke er immun, og R-tallet krymper til 1. Flokkimmunitet og kontroll på smittespredningen oppnås derfor med 50% vaksinedekning.

Hvis R0 er 3, vil hver person normalt smitte 3 nye. For å få kontroll på smittespredningen i denne situasjonen, må 2 av de 3 (67%) vaksineres.

Med en R0 på 6, vil hver person normalt smitte 6 nye, og vi trenger å vaksinere 5 av 6 (83%) for å få kontroll.

På det tidspunktet ponchoen ble designet, var det basale smittetallet for viruset SARS-CoV-2 beregnet til å være mellom 2 og 3. Det betyr at mellom 50% og 67% av befolkningen må vaksineres for å oppnå flokkimmunitet.

Kakediagram og poncho: Harde fakta i myke materialer.

Når ponchoen brettes utover, er den et kakediagram. Den røde delen utgjør 50% og viser hvor mange som må vaksineres hvis R0 er 2. Den rosa delen viser usikkerheten i beregningene. Til sammen utgjør den røde og den rosa delen av ponchoen 67%, som er nødvendig vaksinedekning hvis R0 er 3. Den hvite tredjedelen er de som beskyttes av at vi andre vaksineres.   

Epilog:

Men det er vanskelig å beregne R0. I okt 2020 kom nye beregninger som antydet at R0 kan være så høyt som 6. Det må nok strikkes minst én ny poncho før noen vaksine er klar.

#koronaponcho #coronaponcho #statistrikk

Den første vaksinedekningsponchoen jeg strikket, ble designet allerede i 2017. Da var det kikhoste som var i fokus, etter helt unødvendige utbrudd av kikhoste på Nesodden der jeg bor. Unødvendig, fordi det finnes vaksine, og det derfor er en sykdom det er lett å unngå. Siden da har jeg reist rundt med hekletøy og ponchoer og holdt foredrag om smittespredning og viktigheten av god vaksinedekning, for studenter, husflidslag og på strikkefestivaler. Min motivasjon for å fortelle om dette har vært å være en faktabasert motvekt til antivax-bevegelsen. Jeg allierte meg derfor med fagpersoner som kunne skrive om de biologiske mekanismene bak sykdommer og vaksiner. Selv kunne jeg fortelle om tallbaserte fakta, Rett og vrangt om vaksiner.

Men da jeg første gangen skrev om smittetall, hadde jeg ikke i min villeste fantasi drømt om at avisoverskriftene skulle handle om dette i hele 2020, at alle skulle gå rundt og snakke om R-tallet, eller at hekle-og strikketøyene skulle bli så skrikende dagsaktuelle som de er nå. Jeg får gjenta min oppfordring fra et par år tilbake: Finn frem pinnene og statistrikk deg et statementplagg!